Registrace
Tyto stránky jsou bezvýhradně určené pro lékařské odborníky ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, tj. osoby způsobilé předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky. 

Splňujete-li uvedenou podmínku, zaregistrujte se na našich stránkách a využívejte možnosti zúčastnit se vzdělávacích akcí pro lékaře, které jsou připravovány předními lékařskými odborníky za podpory společnosti Biogen.
* Povinný údaj
Heslo musí obsahovat minimálně 10 znaků, malé písmeno, velké písmeno a číslici.